Kompleman 4-C4 Testi

Kompleman 4-C4 Testi

Kompleman 4-C4 testi, tıp alanında uzun bir süre önce geliştirilmiş ancak özellikle son dönemlerde hastalıkların yaygın olarak görülmesi sonucunda uygulanabilirlik alanı artmış olan bir test türüdür.

Hastada otoimmün hastalığı ya da lupus hastalığı şüphesi var ise hastanın şikâyetleri doğrultusunda uzman hekim kontrolü ve istemi ile yapılan bir test türüdür.

Bu test bir ölçüm testi olmasına rağmen aynı zamanda otoimmün bozuklukları olan hastalarda şayet kalıtsal bir durum yok ise bu durumda C4 seviyesinin düşürülmesi için de bu test yöntemi uygulanır. Dolayısıyla da uygulama alanı geniş bir test yöntemidir.

Kompleman 4-C4 Testi Aç Karnına mı Yapılır?

Kolay uygulanabilir ve güvenilir sonuçlar veren testin avantajlarından birisi ön hazırlığa ihtiyaç duymamasıdır. Bu nedenle de kompleman 4-C4 testi hasta açken yapılabileceği gibi aynı zamanda tokken de yapılabilir.

Hastanın test sırasında aç ya da tok olması test sonuçları üzerinde etki göstermez. Ancak test öncesinde hastaların mutlaka kahve gibi kafeinli içecekler ile sigara gibi tüketimlerden mutlaka uzak durmaları gerekir. Bu gibi tüketimler test sonuçlarını doğrudan etkileyecektir.

Kompleman 4-C4 Testi Normal Değeri Kaç Olmalıdır?

Testi yaptıracak olan hastalar, testin normal değerlerini de merak eder. Kompleman 4-C4 testi seyretmesi gereken normal değerler kadın ve erkek hastalarda farklılık gösterir. Testin normal değeri erkeklerde 12 to 72 mg/dl olurken kadınlarda ise 13 to 75 mg/dl seviyelerinde seyretmesi beklenir.

Söz konusu testin değerleri aynı zamanda uygulayan uzmana, testin yapıldığı laboratuara ve laboratuarın teknolojik şartlarına göre değişkenlik arz edebilir.

Bu nedenle de hastaların doğru ve sağlıklı sonuçlar alabilmesi için detaylı araştırmalar sonrasında testi nerede yaptıracaklarına dair karar vermeleri son derece önemlidir. Laboratuarın kaliteli olmasının yanı sıra uzman kadroya ve teknolojik ekipmanlara sahip olması son derece önemlidir.

İlginizi Çekebilir  Ena Profili Testi

Kompleman 4-C4 Testi Seviyesini Arttıran Hastalıklar Nelerdir?

Öncelikle otoimmün sağlık sorunlarına karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan kompleman 4-C4 testi, bu özelliği sayesinde bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından birisi olma özelliği taşır.

Bu noktada otoimmün hastalıklarının erken dönemde teşhis ve akabinde de tedavi edilmesi için teste ihtiyaç duyulur.

Genel vücut sağlığının korunması açısından büyük önem arz eden testin seviyesini bazı kanser hastalığı türleri, enfeksiyon hastalıkları ve ülseratif kolit hastalıkları test seviyesini yükseltebilir. Bu gibi hastalıklarda kişiler mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır.

Kompleman 4-C4 Testi Seviyesini Düşüren Hastalıklar

Test seviyesini yükselten hastalıklar olduğu gibi aynı zamanda test seviyesinin düşmesine ortam hazırlayan hastalıklar da vardır. Test seviyesini düşüren hastalıklar şunlardır;

  • Ağır enfeksiyon hastalıkları,
  • Lupus nefrit hastalığı,
  • Sıtma gibi enfeksiyon hastalıkları,
  • Otoimmün hastalıklarının nüksettiği dönemler,
  • Böbrek hastalıkları türleri,
  • Şok hastalığı,
  • Siroz hastalığıdır.

Kompleman C4 Seviyesini Düşüren Hastalıklar Nelerdir?

Kompleman C4 seviyesini düşüren hastalıklarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus söz konusu hastalıkların tedavisine bir uzman eşliğinde en kısa sürede başlanmasıdır.

Tedaviye ne kadar erken başlanır ise C4 seviyesinde o kadar az düşüş gözlemlenecektir. Eğer test sonucu aşırı düşük ve negatif ise bu durumda hastada bir takım hastalıkların var olduğu ifade edilir.

Kompleman C4 seviyesini düşüren hastalıkların başında enfeksiyon hastalıkları türleri gelir. Bu hastalıkların yanı sıra böbrek hastalıkları, siroz hastalığı da C4 seviyesini düşürürken bu düşüşte düzensiz ve yanlış beslenme de son derece etkin bir nedendir.

Kompleman Seviyesini Arttıran Hastalıklar Nelerdir?

Kompleman seviyesini yükselten hastalıklar genellikle vücut içerisinde sinsice gelişen ve belirti vermeyen hastalıklardır. Bu nedenle de bazı durumlarda kompleman 4-C4 testi uzman hekim tarafından tekrar edilebilir. Bu hastalıklar sinsice gelişirken belirti gösterse de bu belirtiler sadece uzman hekimlerin anlayabileceği belirtilerdir.

İlginizi Çekebilir  B12 Vitamini Testi

Enfeksiyon hastalıklarının birçok türü kandaki kompleman seviyesinin artmasında doğrudan etkilidir. Ayrıca kanser hastalığı türleri ve  ülseratif kolit hastalığı kompleman seviyesini hızlı şekilde arttıran hastalıkların başında gelir.

Bu hastalıklar vücutta kronik hale gelebilen hastalıklardır. Ancak günümüzde bilim ve tıp teknolojisinin gelişmesi ile birlikte artık bu hastalıklar erken teşhis edilerek kolay ve hızlı şekilde tedavi edilebilir hastalıklar haline gelmiştir.

Kompleman 4-C4 Sonucu Nasıl Yorumlanır?

Test sonuçları alanında uzman ve deneyimli olan hekimler tarafından olumlu ya da olumsuz olarak yorumlanabilir. Ancak test sonuçlarının hasta ve hasta yakınlarının yeterli bilimsel bilgiye sahip olamayacaklarından dolayı yorumlanması mümkün değildir.

Hastanın kompleman 4-C4 sonuçları pozitif çıkmış ise bu durum kişinin bir takım hastalıkları olduğu kanısına varılabilir. Ancak bu noktada uzman hekim kesin kanıya varabilmek için ek testler uygulayabilir. Daha sonrasında ise hasta ve hasta yakınlarına doğru bilgi aktarımı yapar.

Kompleman 4-C4 Testi Fiyatları 2024

Test fiyatları, her sene başında hem Sağlık Bakanlığı hem de il sağlık müdürlükleri tarafından güncellenir. Ücretli bir test türü olmasına rağmen Türkiye’nin dört bir yanında fiyatları uygun olduğundan her kesimden hastanın rahatlıkla yaptırabildiği testler arasında yer alır.

Test yaptıracak olan hastalar, test öncesinde birçok sağlık merkezi ya da hastane araştırarak test yaptıracağı yere kendisi karar verebilir. Testin yapılacağı yerin teknolojik ekipmana ve uzman kadroya sahip olmasının yanı sıra aynı zamanda uygun koşullar sunması da eleyici kriterler arasındadır.

Bu kriterler doğrultusunda kompleman 4-C4 testi fiyatları değişkenlik gösterebilir. Kompleman 4-c4 testi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.