Ultrasonografi

Ultrasonografi; radyolojik tanı yöntemleri arasında kolay ve hızlı uygulanabilir olması, radyasyon içermemesi ve düşük maliyeti nedeniyle özellikle batın ve pelvis organlarının incelenmesinde, gebelik takibinde ilk tercih edilen modalite haline gelmiştir.

Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi cihazlarının geliştirilmesi ile karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, pankreas, dalak, böbrekler, rahim ve yumurtalıklar, mesane, prostat bezi gibi batın organlarının yanı sıra tiroit, testis, meme, tükürük bezleri gibi organların patolojilerinin aydınlatılmasında öncelikle kullanılan inceleme yöntemi olmuştur.

Galen Görüntüleme Merkezlerimizde en son teknoloji ile üretilmiş renkli doppler Ultrasonografi de bakılabilen ultrasonografi cihazları kullanılmaktadır.

Ultrasonografi ile batın, pelvis, tiroid, meme, üriner sistem, gebelik, jinekolojik, erkek genital sistem ve bebeklerde kalça Ultrasonografi incelemeleri yapılmaktadır.
Ayrıca Ultrasonografi eşliğinde tiroid bezinde görülen nodüllere ince iğne aspirasyon biopsisi ve erkeklerde prostat bezine biopsi yapılmaktadır.

Ultrasonografi en çok sıvı içeren organların ve yapıların incelenmesinde yararlıdır. Kemik gibi katı yapılar ve akciğer gibi hava dolu organlar (çok fazla sıvı içermediklerinden) ultrasonda iyi görünmezler. Fakat sıvı içeren organlardaki kitle ve katı oluşumlar izlenebilir.

Ultrasonografi çeşitli alanlarda kullanılır: Batın (karın) içi organları incelemede (abdominal USG), kadın hastalıklarında (jinekolojik USG), gebelik ve doğum takibinde (obstetrik USG), kalp işlevlerinin ve yapısının incelenmesinde (ekokardiografi), meme dokusunu incelemede (mamografi), damarların-tiroid-testis-göz vb organ ve yapıların incelenmesinde...

İncelenen organın yerine ve özelliğine göre, değişik ultrason cihazları ve problar kullanılır. Ultrasonografide prob, genelde (abdominal USG'de olduğu gibi) vücut üzerinde gezdirilir. Probun vücut içine sokulması yoluyla yapılan USG çeşitleri de vardır: Transvaginal, transrektal gibi..

Ultrasonografi Gereken Durumlar
 • Karın ağrısı (birkaç saat önce başlamış veya sürekli olabilir)
 • Ağrılı ve/veya kanlı işeme (bulantı ve kusma da eşlik edebilir),idrarın kesik kesik gelmesi
 • Gözlerin ve vücudun sararması, karnın sağ-üst tarafında ağrı olması
 • Aiede böbrek hastalığı,böbrek taşı, şeker hastalığı vb hastalık olması
 • Hazımsızlık,bulantı gibi hazım şikayetlerinin devamlı olması
 • Karnın devamlı şiş olması
 • Trafik kazası veya karına sert darbe alma gibi batın travmalarında (iç organ yırtılması veya kanaması riski varsa)
 • Karında tümör(kitle), kist veya aorta genişlemesi düşünülen hastalarda
 • Karın içi organların doğuştan anormalliği veya yokluğu düşünülüyorsa
 • Organların boyutlarının ve yapısının tesbiti için
 • Genel sağlık taramasının bir parçası olarak (check-up amacıyla)
Ultrasonografi Öncesi Hazırlıklar

Acil durumlar dışında hastanın 12 saat önceden aç olması, bir gece önceden ilaç vs. kullanarak barsakların boşaltılması , (üst batın USG için) testten bir gün önceden yağsız diyet uygulanılması, (böbrek,mesane ve jinekolojik USG için) tetkikten önce 1,5-2,5 litre sıvı (su) içilerek mesanenin tamamen doldurulmuş olması gerekir. Tetkik genelde sabah yapılır. Bu şartların sağlanması durumunda, günün herhangi bir saatinde de yapılabilir.

Üst Batın Ultrasonografi

Karaciğer,safra kesesi ve safra yolları,böbrekler ve böbrek üstü bezleri,dalak,pankreas, abdominal aorta ve VCI gibi ana damarlar,özofagus alt-uç.

Alt Batın Ultrasonografi

Erkek ve kadında mesane; erkekte prostat; kadında uterus (rahim),overler (yumurtalıklar), tubalar, Douglas boşluğu incelenir.
Tüm batın ultrasonografide ayrıca lenfadenopati, kitle (tümör vb), kist, sıvı toplanması gibi anormallikler de tesbit edilebilir

Back to Top