Renkli Doppler Ultrasonografi (USG)

Ultrasonografi radyolojik tanı yöntemleri arasında kolay ve hızlı uygulanabilir olması,radyasyon içermemesi ve düşük maliyeti nedeniyle özellikle batın ve pelvis organlarının incelenmesinde, gebelik takibinde ilk tercih edilen modalite haline gelmiştir. Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi cihazlarının geliştirilmesi ile batın visserlerinin yanısıra tiroid, testis, meme, tükrük bezleri gibi organların patolojilerinin aydınlatılmasında öncelikle kullanılan inceleme yöntemi olmuştur.

Klasik ultrasonografiye ek olarak damarların renkle kodlanarak görüntülenmesini sağlar. Bu teknik, damar tıkanıklıkları ve damar daralmaları gibi hastalıkları gösterebildiği gibi damar içinde akan kana ait bir takım hemodinamik ölçümler yapılmasını sağlayarak bazı hastalıklar hakkında bilgi verir.Ultrasonografi / Renkli Doppler İncelemesi nasıl yapılır?

Ultrasonografi / Renkli Doppler incelemesi merkezimizde Radyoloji uzmanı bir doktor tarafından yapılır. Ultrasonografide hastalıkların değerlendirilmesi, inceleme sırasında monitörde eş zamanlı oluşan görüntülerin incelenmesi ile yapılır. İnceleme sırasında vücut organlarının anatomik yapıları, hastalıkları, yer kaplayan kitleler ve kısmen fonksiyonları değerlendirilir. Ultrasonografi bulguları, hastanın hastalık ile ilgili şikayetleri, yapıldıysa başka inceleme bulguları ve incelemeyi isteyen doktorun istek nedeni ile birlikte değerlendirilir, ultrasonografik tanı oluşturulur. Bu işlemden sonra tüm ultrasonografi bulguları, incelemeyi yapan doktorun imzasını taşıyan bir rapor haline getirilir.

Vücuda bir zararı var mıdır?

Ultrasonografi / Renkli Doppler insan vücuduna veya anne karnındaki bebeğe bir zararı yoktur. Ultrasonografi incelemelerinde radyasyon kullanılmaz.

Herkese renkli doppler ultrasonografi yapılabilir mi?

Renkli Doppler Ultrasonografinin vücuda zarar verebileceği düşünülerek yapılamadığı özel bir durum yoktur. Vücutta bulunabilecek her türlü protez ( kalp pili vb) ultrasonografi yapılmasına engel oluşturmaz.

Back to Top