Sıkça Sorulan Sorular

Kurumunuzda evlilik raporu veriliyor mu?
Kurumumuzda evlilik raporu için gerekli tüm testler yapılmaktadır, fakat belediyelerin özel merkezlerden alınan raporları kabul etmemesi nedeniyle evlilik raporu verilememektedir. Evlilik raporunu sağlık ocaklarından temin edebilirsiniz.

Açlık gerektiren tahlillerde kaç saatlik açlık gerekir, en son ne zaman yemek yenmelidir?
Testlere göre değişmekle birlikte ortalama ideal açlık süresi 8-10 saat olmalıdır. Trigliserit ölçümlerinde 12-14 saatlik açlık gerekir. Aksam 22: 00 den sonra hiçbir şey yenmemesi uygundur.

Aç olarak kan vermeden önce sigara içmek test sonuçlarını etkiler mi?
Evet, özellikle bazı test sonuçları etkilenir, içilmemesi uygundur.

Adet dönemlerinde idrar analizi ve kültürü yapılabilir mi?
Adet döneminde verilen idrarda adet kanı bulunabileceğinden, kültür ve direkt mikroskopik incelemeler etkilenir. Mikroskopik incelemede görülecek eritrositlerin nereden kaynaklandiği ayırt edilemez. Adet kanı ile vajinada normalde bulunan mikroorganizmalar, steril olması beklenen idrara bulaşabileceğinden yanıltıcı sonuçlar verir. Bu nedenle adet döneminde idrar analizi ve kültürü yapılmaz.

Akdeniz anemisi taşıyıcısı olduğumu nasıl tespit edebilirim?
Hemoglobin elektroforezi testi yaptırarak kolayca ögrenebilirsiniz.

Antibiyotik kullanırken kültür testleri yapılabilir mi?
Antibiyotikler, bakterilerin üremesini azaltabileceği gibi üremeyi tamamen de önleyebilir. Dolayısı ile sonuçları etkiler. Bu nedenle kullanılan antibiyotik cinsine göre degişmekle birlikte son antibiyotik dozunun alımından en az 2 gün sonra kültür testi yapılması önerilir. Doktorunuz bilgisi dahilinde, antibiyotik kullanımı esnasında örnek verilmesi önerilmiş ise kullanılan antibiyotik ismi ve dozu laboratuar görevlisine bildirilmelidir.

Beta HCG Hormonu ne işe yarar?
Hamilelik tayininde Beta HCG hormonu kullanılır. Bu hormon önce kanda sonra ise idrarda yükseliş göstermektedir. Döllenmeden sonraki 6. ya da 8. günden itibaren Beta HCG hormonu kanda yükselir. Hamilelik oluştuğunda ise Beta HCG hormon değerleri iki katına çıkar. Hamileliğin devam eden aylarında ise Beta HCG hormonundaki değer hızını keserek yavaşlamaya başlar. Gebeliğin normal olarak seyrettiği bir hamilelikte Beta HCG hormonunun değeri içinde bulunulan hamilelik haftasını tayin etmede de görevlidir. Bu hormon testi kısa sürede sonuç veren güvenilir bir testtir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar için üretral akıntı örneği verirken nelere dikkat etmek gerekir?
Akıntı kültürü alınırken, önce üretra ağzının steril mendil ile temizlenmesi sonrasında eküvyonlu çubuk ile akıntının alınarak özel taşıyıcı tüpe yerleştirilmesi ve en kısa sürede laboratuvarımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Çölyak hastalığıyla buğday ve diğer tahıllara karşı alerji arasındaki fark nedir?
Alerjiler aşırıduyarlılık reaksiyonlarını ve buğday ve çavdar gibi tahillara karşı spesifik IgE (immünoglobülin E) antikorlarının oluşmasını içerir. Bu antikorlar çölyak hastalığınınkine benzer bazı yakınmalara neden olabilmektedir. Ancak bu belirtiler alerjik olduğunuz besini aldıktan kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktır. Reaksiyonlar hafif veya şiddetli olabilmesine rağmen sınırlı etkiye sahip olup çölyak hastalığı gibi bağırsaklarınızın içini döşeyen katmana zarar vermezler. Buğday veya başka bir tahıllı yiyeceğe karşı alerjiniz olabildiğini düşünüyorsanız doktorunuzla bu konuyu konuşmalısınız. Size bu spesifik IgE antikor testlerini uygulayabilir.

Direkt mantar incelemesi ve ya mantar kültürü yapılabilmesi için ön hazırlık gerekiyor mu?
Mantar incelemesi ve mantar kültürü yaptırmadan önce en az 3 gün süreyle mantar ilacı kullanılmamalı, cilt veya tırnaktan alınacak örneklerde bu bölgelerin yıkanmamasi önerilir. Eğer tırnaktan örnek alınacaksa, tırnağın bir hafta süre ile kesilmemesi gerekmektedir.

Doktor istek kağıdım olmadan laboratuvarınızda test yaptırabilir miyim?
Sağlık sigortanızdan yararlanmayacaksanız gerekmemektedir.

Down Sendromu nedir?
Normal insan hücresinde 46 olan kromozom sayısında, 21. kromozomun bir doz fazla bulunması ile ortaya çıkan bir kromozom anomalisi sendromudur. Hastaların çoğunda fazla olan 21. kromozom 46 kromozoma ilave olarak gözükür ve hastada 47 kromozom varlığı söz konusudur. Hastaların küçük bir kısmında (~%4)fazla olan 21. kromozoma ait materyal başka bir kromozomun üzerinde bulunabilir (translokasyon tipi). Bu durum ailevi taşıyıcılığın da araştırılması tekrarlama riskinin saptanması açısından önemlidir. Hasta kişilerde zeka geriliği mevcuttur. Zeka geriliğinin yanında tipik yüz bulguları ve çeşitli ek bulgular gözükebilir. Down sendromu olduğu, klinik olarak düşünülen kişide periferik kan kromozom analizi yapılması ve sonuçlarla birlikte genetik danışma verilmesi gerekmektedir.

HIV Nasıl bulaşır, tanısı nasıl konur?
İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV); cinsel temas, kan ve vücut sıvıları ile direkt temas, organ nakli ve anneden bebeğe vertikal geçiş şeklinde bulaşır. HIV ile temas sonrası uzun yıllar hiçbir belirti bulunmayabilir. Virus, bağışıklık sistemini zayıflatarak yol açtığı bir sendrom olan AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu) olarak karşımıza çıkar. HIV infeksiyonunun tanısında tarama testi olarak sıklıkla ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) testleri kullanılmaktadır. Bu testlerin özgüllük ve duyarlılıkları oldukça yüksektir. ELISA testleri her geçen gün biraz daha geliştirilerek pencere dönemi (HIV'u vücuda girdikten sonra kanda antikorların tespit edilmesine kadar geçen süre) kısaltılmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla 2. kuşak(sadece IgG sınıfından antikorları saptayan) testlere; IgM sınıfı antikorların da tespitini sağlayan yeni ilavelerle 3. kuşak testler; bunlara da p24 antijeninin saptanmasını sağlayan testlerin ilavesiyle 4.kuşak tarama testleri geliştirilmiştir. Yalnız antikor tespitine dayalı testlerde pencere dönemi ortalama 20-25 gün iken; antijen testlerinin ilavesi ile bu süre 16-17 güne indirilmiştir. P24 antijeni ilaveli testlerinin duyarlılıkları yüksek olmasına rağmen, yalancı pozitif sonuçlar alınabilir. Bu nedenle antijen/antikor saptayan testler, tarama testi olarak kabul edilmeli ve tüm pozitiflikler Westernblot ile doğrulanmalıdır.

Hipoglisemi neden oluşur?
Kan şekeriniz normal kabul edilen değerlerin altındaysa bu duruma tıpta hipoglisemi adı verilir. Hipogliseminin kendisi bir hastalık değildir ama vücutta başka bir sorunun belirtisidir.

Kan şekeri, yemekler sindirim sisteminde parçalandıktan sonra vücuttaki hücreler tarafından kullanılmak üzere ortaya çıkan, basit haldeki şekerdir. Bu şekerin bir diğer adı glikozdur. Hipoglisemi söz konusuysa, vücudunuz karaciğerde depolanan glikozu salmıyor ve kan şekeri yükselmiyor demektir. Normal değer 70 mg/dl olarak kabul edilse de, bu değer kişiden kişiye farklılık gösterebilir. En iyisi doktorunuzla görüşüp sizin bünyeniz için normal veya düşük sayılan kan şekeri değerinin ne olacağını öğrenmenizdir.

Normalde vücudumuz çeşitli organların, hormonların ve salgı bezlerinin eş güdümlü çalışması sonucu kan şekeri değerlerini dar bir aralıkta tutar. Ancak kötü beslenme ya da bir hastalık gibi nedenlerden dolayı kan şekerini dengeleyen mekanizmada sorun oluşabilir. Kandaki şeker miktarı çok fazla arttığında diyabetin önemli belirtilerinden biri, hiperglisemi ortaya çıkar.

Öte yandan, diyabetli kişilerde hipoglisemi atakları çok daha yaygındır çünkü çok fazla insülin, kan şekeri değerlerinin düşmesine neden olabilir. Buna insülin reaksiyonu denir ve genellikle insülin iğnesi kullanan kişilerde rastlanır. İnsülin, kan şekerininin enerji olarak kullanması için vücuda yardım eden bir hormondur.

İdrar analizi için verilen idrar, kültür için uygun mudur?
Uygun değildir. Çünkü idrar kültürü için örnek verirken dış ortamdan bulaşmaları önlemek için, idrarın steril bir kaba alınması, ön temizlik yapılması ve idrarın ilk kısmı tuvalete yapıldıktan sonra orta idrarın steril kaba yapılması, son kısmın yine tuvalete yapılması gereklidir.

Kalıtsal Meme Kanserinde hangi genetik analizler yapılmaktadır?
BRCA1 ve BRCA2 genlerinin tüm kalıtsal vakaların %30 kadarında rol oynadığı bildirilmiştir. Bu nedenle kalıtsal olduğu düşünülen meme ve over kanseri hastalarında BRCA1 ve BRCA2 genlerinin taraması önerilir.

Kalsiyum emilimi için vitamin D gerekli midir?
Kalsiyumun emilimi vitamin D’ye bağımlıdır. Birçok üretici firmal optimal kalsiyum alımını sağlamak için kalsiyum takviyelerine vitamin D eklemektedir. Diğer kaynaklardan yeterli miktarda vitamin D alıyorsanız ek olarak vitamin D almanız gereksizdir. Bu tabletlerin vitamin D miktarları vitamin D’nin fazlalığına yol açmaz veya zararlı bir etkiside yoktur.

Kanda ilaç düzeyi baktırırken ilaç dozundan kaç saat sonra test yaptırmalıyım?
Genellikle sabah dozu alınmadan laboratuvara gelinmesi uygundur. Bazi özellik gösteren ilaçlar için doktor ve laboratuar görüşü alıması gerekebilir.

Kültür testleri için aç olmak gerekir mi?
Gerekmez. Ancak boğaz ve balgam kültürü için son 1 saat içinde herhangi bir şey yenilmemesi gereklidir.

LTT (Lenfosit Transformasyon Testi) nedir?
LTT, gıdalar, metaller ve çeşitli alerjenlere karşı gelişen Tip IV allerji (aşırı duyarlılık) tanısında kullanılan bilimsel olarak kabul edilmiş ve onaylanmış sadece Synevo-IMD Laboratuvarında yapılan testtir.

Semen Analizi (Spermiyogram) nedir?
Semen Analizi (Spermiyogram) ejakülasyon sırasında penisden gelen sıvı ve içeriğinin miktar ve kalite yönünden değerlendirilmesi işlemidir.

Tahlil öncesi her gün kullandığım tansiyon ve kalp ilaçlarımı almam sonuçları etkiler mi?
Genellikle etkilemez, sabah aç karna almanız gereken ilacınız varsa, kan verme sonrası da alabilirsiniz. Ancak, hipertansiyon nedenini araştırmak için yapılan bazı özel testlerde, doktorunuz ilaçlarınızı birkaç gün almamanızı isteyebilir.

Talasemi nasıl teshis edilir?
Hemoglobin elektroforezi testi talasemiyi veya orak hücre anemisini tespit etmek için genellikle yeterli olmaktadır.

Tiroid testleri için laboratuvara giderken tiroid ilacımı almalı mıyım?
Hekiminizin herhangi bir uyarısı yoksa sabah dozunu almadan kan vermenizi, sonra ilacınızı almanızı öneriyoruz.

Toksik metallere nasıl maruz kalınır?
Ağır metaller, vücut içine deri, soluma veya ağız yoluyla girebilir. Metaller vücuttaki temel elementlerin yerine geçtiği ve çeşitli organların normal fonksiyonunu olumsuz etkilemeye başladığı zaman zehirlenme oluşur. İnsanların çoğu zarar görecek veya teste gerek gösterecek kadar bu ağır metallere maruz kalmayacaktır. Akut ve kronik maruziyetlerin çoğu işyerinde, özellikle ürünlerinin imalatında metalleri kullanan endüstrilerde meydana gelmektedir. Örneğin, kadmiyum, kurşun ve civa pillerde, arsenik bazı böcek ilaçlarında kullanılmaktadır. Tarım işçilerinde, kontamine ortamları temizleme işini üstlenenlerde, araç aküleri, bataryalarıyla uğraşan, oto tamircilerinde, cam boyama sanatıyla uğraşan ve kurşun benzeri metalleri kullananlar da ağır metallere maruz kalabilmektedir. Toplum genelinde aşırı konsantrasyonlara maruziyetlerin çoğu birincil olarak insanların kullandıkları yiyecekler, su ve ürünler içinde artmış metal düzeyleriyle, çalıştıkları ve yaşadıkları alanlarda veya yakınlarında toprağın kontaminasyonu ile ilişkilidir.

Zonulin Nedir?
Zonulin, bağırsak bariyer bütünlüğünü gösterir. Bağırsak bariyerinde bir bozukluk olduğunda ve bağırsak geçirgenliği arttığında kanda Zonulin seviyesi artar.

Back to Top