Spiral Bilgisayarlı Tomografi

Çok Kesitli (64) Bilgisayarlı Tomografi Bilgisayarlı spiral tomografi: X ışını ile çalışan bu sistem özellikle bazı hastalıkların teşhisinde bizlere ciddi şekilde yol göstermekte ve tedaviye yön vermektedir. Tetkiklerin bazılarından ön hazırlık (hatta bir gün önceden) gerekmektedir. En uzun tetkik bile birkaç dakikayı geçmemektedir. Sonomed'deki tomografi cihazı üstün teknoloji ürünü olup "multi slice" niteliktedir. Bütün bilgisayarlı tomografi tetkikleri filmlerle birlikte CD'ye yazdırılmış olarak hastalarımıza ücretsiz olarak verilmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi modern görüntüleme yörtemlerinin en önemlilerinden birisidlr. X ışınları kullanılarak kesit görüntüleme yapılması esasına dayanır. Obje çevresinde dönen röntgen tüpünden çıkan ışınlar farklı dokularda farklı derecelerde soğurulur ve bu soğurulma dedektörler aracılığıyla tespit edilir. Elde edilen bilgiler yüksek kapasiteli bilgisayarlarla işlenerek görüntüye dönüştürülür. Dokunun özelliğine göre 1, 2, 5, 10 mm kalınlığında kesitler alınır. Bazı patolojilerin aydınlatılması için damar yoluyla veya oral yolla radyokontrast maddeler verilebilir.

Neden Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi?
BT inceleme vücudunuzun tamamı ya da bir bölümünün röntgen ışınları aracılığıyla ve bilgisayarı kullanarak görüntülenmesidir.BT inceleme sırasında vücudunuzu geçen röntgen ışınları elektronik detektörler tarafından kaydedilir. Bu detektörler bilgiyi bilgisayara yollarlar ve bilgi bir görüntüye dönüştürülür. MR’dan farklı olarak BT tarayıcılarda kapalı yer korkusu genellikle oluşmaz ve incelemeler daha kısa sürer. Çok kesitli BT, çok sayıda detektör kullandığından bu işlemlerin saniyelerle sınırlı bir zamanda gerçekleşmesini sağlar. Merkezimizde kullanılan çok kesitli BT cihazı güncel olarak dünyada kullanılan bir çok ileri incelemenin gerçekleştirilmesine izin vermektedir.

Back to Top