Patoloji

SİTOLOJ
PAP SMEAR
BALGAM ve VÜCUT SIVILARI
İ.İ.A.B
PİYES İNCELEMESİ

Patoloji bölümü'müz tıbbi ve cerrahi hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli bir dizi testin yapıldığı laboratuvarı ile hizmet vermektedir.

Bu bölümümüzde, immüno-histokimya, immünfloresan mikroskopi, ve moleküler yöntemler, tanısal amaçla kullanılmaktadır.

Patoloji bölümünde, karaciğer hastalıkları, mide-barsak hastalıkları, kan hastalıkları, kadın hastalıkları, cilt hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, baş-boyun hastalıkları, ürolojik hastalıklar, yumuşak doku ve kemik hastalıkları, endokrin sistem hastalıkları, meme hastalıkları, diş ve diş eti eti hastalıkları, göz hastalıkları ve diğer sistem ve doku hastalıkları ile ilgili patolojik tanı çalışmaları yapılmaktadır. Buna ek olarak sitopatoloji, ve moleküler patoloji alanlarında da tanı çalışmalar yapılmaktadır.

Back to Top