Panaromik Röntgen

Panaromik Röntgen; hastanın alt ve üst çenesinin birbiriyle ilişkisini, çene kemiğinin durumunu, çenenin yapısını ve aynı anda ağızdaki tüm dişlerin (mevcut dişlerin ve çıkmakta olanların) durumunu net olarak gösterebilen bir sistemdir.

Panaromik Röntgen Çekimi sırasında alınan radyasyon dozunun azalması ve radyasyondan korunulması sağlanmıştır.Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler röntgeni dijital hale getirmiştir.

Böylece film tekrarı azalmıştır. Yazılım aracılığı ile de. birçok filmde görüntü kalitesi artmıştır. Ayrıca CD ile taşınır ve bilgisayar ortamında işlenebilir hale gelmiştir.Back to Top