Mikrobiyoloji - Viroloji

BACTEC yönetimi ile tüberküloz basili tayini
Direkt ARB
Gonokok direkt
Kalın damla
Kan grubu
PPD
Dışkıda parazit aranması
Nazal Smear
Monotest
Step A
Rotavirüs
Gebelik testi
Kültür antibiogram (kan, boğaz, gaita,
üretral akıntı, mantar, pü göz akıntısı,
vajen, burun akıntısı, idrar, balgam,
plevra mayii, kulak akıntısı, asit mayii)

Bakteri
Brucella (IgM/IgG)
Brucella Wright
Borrelia burgdorferi (IgM/IgG)
Bordetella pertussis (IgM/IgG)
Camphylobacter jejuni (IgG)
Chlamydia travhomatis (IgG/IgM)
Chlamydia psittaci (IgG/IgM)

Helicobacter pylori IgG
Listeria
Leptospira IgG
Mycoplasma pneumonriae
Mycobacterium tuberculosis
Neisseria gonorrhoeae
Rickettsia IgG
Salmonella
Salmonella (Gruber-Widal)
Shigella IgG
Streptococcus pneumoniae
Toxoplasma (IgG/IgM)
Yersinia (IgG/IgM)
Vibrio cholerae
Sexüel Enfeksiyon
Gonokok antijen
Chlamydia antijen
Ureaplasma urealyticum
Gardnerella
Mycoplasma

Parazit
Ascaris
Candida albicans
Echinococcus (IHA)
Entamoeba histolytica
Leishmania
Malaria
Thichomonas
Toxoplasma gondii,
Trypanosoma

Virüs
Adenovirüs IgG
Bunyavirüs
CMV IgG-IgM
Coxsackie B1
Coxsackie B6
Coxsackie A
Denguevirus Antikor
EBV
EBV-VCA (IgM-IgG)
EBV-EA
ECHO
FSME
Hantavirüs
HSV 1 IgG-IgM
HSV 2IgG-IgM
Influenza A
Influenza B
Masern (IgM-IgG)
Mumps (IgM-IgG)
Parvovirüs B 19
Polio
Pikornavirüs
Rubella (IgG-IgM)
Rotavirüs
Varicella Zoster

Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların pek çoğu, insanda hastalıklara neden olmaktadır. Bunların başında; bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gelmektedir. Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda bu mikroorganizmalar incelenerek kişilerde oluşan hastalıkların ne olduğu saptanabilmektedir.

Çıplak gözle göremediğimiz bu minik canlıların neden olduğu hastalıklara genel olarak Enfeksiyon Hastalığı (Bulaşıcı Hastalık) adı verilmektedir. On binlerce farklı mikroorganizma hastalık etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu birimde infeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve indirekt testler yapılmaktadır. Laboratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları, doku örnekleri, idrar ve dışkı gibi çıkartıları ve çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır. Alt birimler olarak bakteriyoloji, viroloji mikoloji, parazitoloji ve seroloji bölümleri yer almaktadır.

Bakteriyoloji; İnsanda enfeksiyon yapan bakterilerin elde edilip, tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesidir. (Tifo, kolera, boğaz enfeksiyonlarına neden olan bakteriler vb.)

Viroloji: İnsanda hastalık yapan virüslerin tanı testlerinin yapılması ( HPV vb)

Mikoloji; İnsanda hastalık oluşumuna sebep olan mantarların elde edilmesi, tanımlanması ve antifungallere (mantar ilaçları) duyarlılıklarının test edilmesi.

Parazitoloji; Dışkı, idrar ve bazı diğer vücut sıvılarında parazit ve parazit yumurta araştırması.

Seroloji: Enfeksiyon hastalıklarında antikora dayalı tanı yöntemi

Back to Top