Hematoloji

Hemogrami
Hemoglobin
Hematokrit
Eritrosit
Lökosit
Trombosit
MCV
MCH
MCHC
RDW
MPV
PCT
PDW
Nötrofil
Lenfosit
Eozinofil
Bazofil
Monosit
Formül Lökosit
Retikülosit
Kan Grubu
Hemoglobin Elektroforezi

Ferrittin
TrNSFERRİN
Vit B 12
Folik asit
Demir
Demir bağl. Kap.

Koagulasyon
Kanama zamanı
Pıhtılaşma zamanı
PT
PTT
Trombosit
Fibrinojen
Faktör II
Faktör V
Faktör VII
Faktör X
Faktör XI
Faktör XII
Faktör XIII

Trombofili Diagnostik
Antitrombin III
Protein C
Protein S
Fibrinojen

Plazminojen
Trombin-antitrombin komplex (TAT)
PAI (Plasminojen aktivatör inhibitör)
FDP (Fibrin yıkım ürünleri)
d-Dimer

Hemofili diagnosti
Faktör VIII
Faktör VIII Assos.Ag.
Faktör VIII Rıstocetin cofaktör
Faktör IX

Hemoglobinopati araştırma
Hb Elektroforezi (HPLC)
Hb Differensiyonu (HPLC)
Db-A2 quantitative

Hematoloji; lenfoma, multipl miyelom, akut ve kronik lösemi ile benzeri rahatsızlıklar olmak üzere; kemik iliği, lenf sistemi ve kan ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalıdır. Hematolojik hastalıkların büyük bir bölümü, tedavisi hayati önem taşıyan hastalıklardır. Bu hastalıkların tedavisi iyi bir ekip çalışması ve deneyim gerektirmektedir. Hematoloji, son yıllarda çok önemli gelişmelerin kat edildiği, hastalıklarda tedavi seçeneklerinin arttığı, klinik çalışmaların en çok yapıldığı alanlardan biridir. Hematolojik kanserlerin de tedavi edilebilme oranı hızla artmaktadır.

Hematolojik hastalıkların tanısı için tam kan sayımı, periferik yayma, çeşitli biyokimyasal testler, kan yapımında kullanılan vitamin, mineral ve hormonların ölçülmesi, kemik iliğinin aspirasyon ve biyopsi yöntemi ile tetkiki, kemik iliği ve kanda çeşitli genetik tetkikler, kromozom analizleri, immünolojik tetkikler, kanama ve pıhtılaşmayı ölçen testler, çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılır.

Başlıca hematolojik hastalıklar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir

Anemiler: Demir eksikliği anemisi, Vitamin B12 eksikliği, hemolitik anemi, kalıtsal eritrosit hastalıkları (Akdeniz anemisi, orak hücreli anemi gibi), kronik hastalık anemisi

Kanama bozuklukları: İmmün trombositopeni, kalıtsal trombosit hastalıkları (Bernard-Soulier sendromu, Glanzman Trombastemisi gibi), von Willebrand Hastalığı, hemofili

Pıhtılaşma bozuklukları: Tekrarlayan atar damar veya toplar damar tıkanıklıkları, kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları (Faktör V Leiden mutasyonu vb), yaygın damar içi pıhtılaşması sendromu (DIC), trombotik trombositopenik purpura (TTP), hemolitik sendrom (HUS), antifosfolipid sendrom (AFS), kanserle ilişkili tromboz

Kemik iliği yetersizlikleri: Aplastik anemi, miyelodisplastik sendrom, kemik iliğini etkileyen depo hastalıkları veya kanser metastazları

Miyeloproliferatif hastalıklar: Kronik miyeloid lösemi, polisitemia vera, esansiyel trombositemi, primer miyelofibroz, kronik miyelomonositer lösemi, kronik eozinofili

Lenfomalar: Hodgkin lenfoma, Hodgkin-dışı lenfomalar

Lösemiler: Akut lösemiler (akut miyeloid lösemi, akut lenfositik lösemi), kronik lösemiler (kronik myeloid lösemi, kronik lenfositik lösemi, saçlı hücreli lösemi)

Plazma hücre bozuklukları: Selim monoklonal gammopati, plazmositom, multipl miyelom, Waldenström makroglobulinemisi

Back to Top