Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji, görüntüleme yöntemlerini (sıklıkla ultrasonografi) kullanarak cilt üzerinden veya damar içerisinden tanı amaçlı biyopsi ve ameliyatsız tedavi işlemlerini gerçekleştirir. Radyoloji uzmanlık alanının her geçen gün daha fazla ilgi ve dikkat çeken bir dalıdır.

1- Damar dışı perkutan uygulamalar:
Biyopsi işlemleri:
Genellikle ultrasonografi kılavuzluğunda normal doku veya tümoral lezyondan hücre örneklemesi yapılmasıdır. Lokal anestezi uygulanarak ağrısız bir şekilde gerçekleştirilir. En sık yapılan biyopsi işlemleri;

  • Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi(T-İİAB)
  • Meme Lezyon Tru-cut Biyopsi(Bx)
  • Karaciğer doku veya lezyon Tru-Cut Biyopsisi(Bx)
  • Böbrek doku veya lezyon Tru-Cut Biyopsisi(Bx)
  • Prostat biyopsisi

Tiroid Nodül Ablasyonu: Guatr hastalarında şikayete neden olan nodülleri küçültmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik günümüzde etkinliği kanıtlanmış ancak Türkiye’de henüz birkaç merkezde yapılan radyofrekans ablasyon işlemi uygulanabilmektedir. (www.ameliyatsiztedavi.com)

Kist/Abse Drenajları

Tümör Ablasyon İşlemleri:
En sık karaciğerde olmak üzere vücudun herhangi bir organında bulunan tümör lezyonlarını yok etmeye yönelik işlemlerdir. Bu lezyonlar ısı ile(radyofrekans, mikrodalga..vb), dondurarak(kriyoablasyon) ve yüksek yoğunluklu ses dalgaları(MR-HIFU) kullanılarak harap edilir.

İdrar ve safra yolları girişimleri

2- Atardamar İçerisinden uygulamalar:
Tanısal anjiografi işlemleri Balon ve stent uygulamaları Anevrizma ve embolizasyon işlemleri

3- Toplardamar İçerisinden (Endovenöz) uygulamalar:
Tanısal venografi işlemleri
Pıhtı eritici tedavi işlemleri
Endovenöz varikosel tedavisi
Endovenöz lazer/radyofrekans ile varis tedavisi

Back to Top