Ekokardiyografi (EKO)

Ekokardiyografi çekiminde (kısaca eko da denir) ultrasondan (ses ötesi dalgalar) yararlanılır. Ultrason dalgaları, insan kulağının duyma sınırının ötesinde bir sestir (18.000 - 20.000 titreşim/sn). Bu ses dalgaları, tüp şeklinde elle tutulan ve hastanın göğsünde gezdirilen sesi oluşturan duyarlı bir alet yardımıyla kalbe gönderilir. Ses dalgaları kalp duvarlarından, kaslarından, kapakçıklardan alete geri döner. Farklı dokular ses dalgalarını farklı şekillerde yansıtır. Böylece kalpten geri dönen ses dalgaları bilgisayar ile resme çevrilir ve bu görüntüler monitörden izlendiği gibi istenirse kağıda da bastırılır.

EKO, kalp hakkında önemli bilgiler veren, hızlı ve zararı olmayan bir testtir.

EKO Testi ile;

- Kalp kapak hastalıkları,
- Kalp boşluklarının çapları, büyük olup olmadığı,
- Kalp duvarlarının hareketleri, hareket bozukluğu olup olmadığı (kalp damar hastalıklarında ilgili damarın kanlandırdığı yerlerde duvar hareket bozuklukları oluşabilir),
- Kalp içi basınçlar,
- Kalp içi boşluklarda pıhtı (trombüs) araştırılması,
- Kalbin kasılma sırasında bir defada attığı kan miktarı ve yüzdesi (İnsan kalbi kanla dolduktan sonra, kasılma ile içindeki kanın belli bir yüzdesini atar. Her kalp atışında kalbin damarlara attığı kan yüzdesine "ejeksiyon fraksiyonu" denir. Normali % 55-70 civarındadır. Yani kalp bir defada kendine gelen kanın %55-70'ini fırlatabilmektedir.),araştırılabilir. Kısaca kalp romatizması, kapak hastalıkları, kalp yetersizliği, kalp krizi, doğumsal kalp hastalıkları gibi bir çok konuda eko ile değerli bilgiler alınır.

Ekokardiyografinin avantajları ve dezavantajları şunlardır; kullanımı kolay, boya ve radyoaktif içermez. Çabuk, işlevsel, ağrısız, aynı zamanda gebelere de rahatlıkla uygulanabilir. Testi yapan kişinin yeteneği, sonucu etkileyeceğinden, mutlaka uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Kalbin sağ tarafını ve büyük arterlerin dallanma noktalarını değerlendirmede, ayrıca çok şişman hastalarda; yetersiz kalabilir. Günümüzde hormonik imaging ve yeni doppler yöntemleri, yeni kuşak cihazlara adapte edilerek, kalp fizyolojisi hakkında ve kalp hastalıklarının teşhisi konusunda daha başarılı sonuçlar almamıza olanak sağlamıştır.

Back to Top