Check-Up Programları

40 Yaş Üstü Kadın

Radyolojik İncelemeler
Akciğer Grafisi (2 Yönlü) Kalp ve solunum sisteminindeğerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Batın USG Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenfbezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesindekullanılır.
Mamografi
Meme USG
Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.
Kemik Yoğunluğu Ölçümü Özellikle menapoz sonrasında ve bazı ilaçların kullanımı ile ortayaçıkabilecek kemik erimesinin, kırıklara yol açmadan erken tanısındakullanılmaktadır.
Kardiyolojik İncelemeler
Eforlu EKG Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.
Laboratuvar İncelemeleri
Hemogram (Tam Kan Sayımı 19 Parametre) Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğerhastalığın tanısında kullanılır.
Sedimentasyon (ESR) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
AKŞ (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Total Kolesterol
Trigliserit
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterolmetabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibiamaçlarla kullanılır.
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
ALP (Alkalen Fosfataz)
Total Bilirubin
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılantestlerdir.
LDH (Laktat Dehidrogenaz) Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır.
Bun (Kan Üre Azotu)
Kreatinin
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Kalsiyum Total (CA) Kasılmaların araştırılmasında kullanılır.
Fosfor (P) Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinindeğerlendirilmesinde kullanılır.
ASO A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında vetakibinde kullanılır
CRP Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi riskölçümünde kullanılır.
RF İltihaplı Romatizmal hastalıkların araştırılmasında kullanılır.
TSH Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
FSH
E2
Yaniestradiol testleri özellikle bayanlarda doğurganlığın belirlenmesindeönemli yeri olan hormon tahlilleridir.
Bu testler adet'in(regl) 2. veya 3. günü yapılmalıdır.
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
TİT (Tam İdrar Tahlili) Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
GGK (Gaitada Gizli Kan) Sindirim sistemi, mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde vekanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
Vaginal Smear Testi (PAP Smear) Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulananyöntemdir.
HBsAg
Anti HBs
Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Muayeneler
Dahiliye Muayenesi
Kadın Doğum Muayenesi
Ağız ve Diş Sağlığı Kontrolü
Genel muayene ve sonuçların değerlendirilmesi

40 Yaş Üstü Erkek

Radyolojik İncelemeler
Akciğer Grafisi (2 Yönlü) Kalp ve solunum sisteminindeğerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Batın USG Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenfbezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesindekullanılır.
Mamografi
Meme USG
Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.
Kemik Yoğunluğu Ölçümü Özellikle menapoz sonrasında ve bazı ilaçların kullanımı ile ortayaçıkabilecek kemik erimesinin, kırıklara yol açmadan erken tanısındakullanılmaktadır.
Kardiyolojik İncelemeler
Eforlu EKG Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.
Laboratuvar İncelemeleri
Hemogram (Tam Kan Sayımı 19 Parametre) Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğerhastalığın tanısında kullanılır.
Sedimentasyon (ESR) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
AKŞ (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Total Kolesterol
Trigliserit
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterolmetabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibiamaçlarla kullanılır.
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
ALP (Alkalen Fosfataz)
Total Bilirubin
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılantestlerdir.
LDH (Laktat Dehidrogenaz) Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır.
Bun (Kan Üre Azotu)
Kreatinin
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Kalsiyum Total (CA) Kasılmaların araştırılmasında kullanılır.
Fosfor (P) Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinindeğerlendirilmesinde kullanılır.
ASO A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında vetakibinde kullanılır
CRP Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi riskölçümünde kullanılır.
RF İltihaplı Romatizmal hastalıkların araştırılmasında kullanılır.
TSH Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
FSH
E2
Yaniestradiol testleri özellikle bayanlarda doğurganlığın belirlenmesindeönemli yeri olan hormon tahlilleridir.
Bu testler adet'in(regl) 2. veya 3. günü yapılmalıdır.
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
TİT (Tam İdrar Tahlili) Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
GGK (Gaitada Gizli Kan) Sindirim sistemi, mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde vekanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
Vaginal Smear Testi (PAP Smear) Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulananyöntemdir.
HBsAg
Anti HBs
Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Muayeneler
Dahiliye Muayenesi
Kadın Doğum Muayenesi
Ağız ve Diş Sağlığı Kontrolü
Genel muayene ve sonuçların değerlendirilmesi

40 Yaş Altı Kadın

Radyolojik İncelemeler
Akciğer Grafisi (2 Yönlü) Kalp ve solunum sisteminindeğerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Batın USG Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenfbezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesindekullanılır.
Mamografi
Meme USG
Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.
Kemik Yoğunluğu Ölçümü Özellikle menapoz sonrasında ve bazı ilaçların kullanımı ile ortayaçıkabilecek kemik erimesinin, kırıklara yol açmadan erken tanısındakullanılmaktadır.
Kardiyolojik İncelemeler
Eforlu EKG Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.
Laboratuvar İncelemeleri
Hemogram (Tam Kan Sayımı 19 Parametre) Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğerhastalığın tanısında kullanılır.
Sedimentasyon (ESR) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
AKŞ (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Total Kolesterol
Trigliserit
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterolmetabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibiamaçlarla kullanılır.
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
ALP (Alkalen Fosfataz)
Total Bilirubin
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılantestlerdir.
LDH (Laktat Dehidrogenaz) Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır.
Bun (Kan Üre Azotu)
Kreatinin
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Kalsiyum Total (CA) Kasılmaların araştırılmasında kullanılır.
Fosfor (P) Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinindeğerlendirilmesinde kullanılır.
ASO A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında vetakibinde kullanılır
CRP Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi riskölçümünde kullanılır.
RF İltihaplı Romatizmal hastalıkların araştırılmasında kullanılır.
TSH Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
FSH
E2
Yaniestradiol testleri özellikle bayanlarda doğurganlığın belirlenmesindeönemli yeri olan hormon tahlilleridir.
Bu testler adet'in(regl) 2. veya 3. günü yapılmalıdır.
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
TİT (Tam İdrar Tahlili) Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
GGK (Gaitada Gizli Kan) Sindirim sistemi, mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde vekanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
Vaginal Smear Testi (PAP Smear) Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulananyöntemdir.
HBsAg
Anti HBs
Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Muayeneler
Dahiliye Muayenesi
Kadın Doğum Muayenesi
Ağız ve Diş Sağlığı Kontrolü
Genel muayene ve sonuçların değerlendirilmesi

40 Yaş Altı Erkek

Radyolojik İncelemeler
Akciğer Grafisi (2 Yönlü) Kalp ve solunum sisteminindeğerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Batın USG Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenfbezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesindekullanılır.
Mamografi
Meme USG
Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.
Kemik Yoğunluğu Ölçümü Özellikle menapoz sonrasında ve bazı ilaçların kullanımı ile ortayaçıkabilecek kemik erimesinin, kırıklara yol açmadan erken tanısındakullanılmaktadır.
Kardiyolojik İncelemeler
Eforlu EKG Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.
Laboratuvar İncelemeleri
Hemogram (Tam Kan Sayımı 19 Parametre) Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğerhastalığın tanısında kullanılır.
Sedimentasyon (ESR) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
AKŞ (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Total Kolesterol
Trigliserit
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterolmetabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibiamaçlarla kullanılır.
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
ALP (Alkalen Fosfataz)
Total Bilirubin
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılantestlerdir.
LDH (Laktat Dehidrogenaz) Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır.
Bun (Kan Üre Azotu)
Kreatinin
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Kalsiyum Total (CA) Kasılmaların araştırılmasında kullanılır.
Fosfor (P) Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinindeğerlendirilmesinde kullanılır.
ASO A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında vetakibinde kullanılır
CRP Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi riskölçümünde kullanılır.
RF İltihaplı Romatizmal hastalıkların araştırılmasında kullanılır.
TSH Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
FSH
E2
Yaniestradiol testleri özellikle bayanlarda doğurganlığın belirlenmesindeönemli yeri olan hormon tahlilleridir.
Bu testler adet'in(regl) 2. veya 3. günü yapılmalıdır.
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
TİT (Tam İdrar Tahlili) Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
GGK (Gaitada Gizli Kan) Sindirim sistemi, mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde vekanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
Vaginal Smear Testi (PAP Smear) Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulananyöntemdir.
HBsAg
Anti HBs
Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Muayeneler
Dahiliye Muayenesi
Kadın Doğum Muayenesi
Ağız ve Diş Sağlığı Kontrolü
Genel muayene ve sonuçların değerlendirilmesi

0-16 Yaş Çocuk

Radyolojik İncelemeler
Akciğer Grafisi (2 Yönlü) Kalp ve solunum sisteminindeğerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Batın USG Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenfbezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesindekullanılır.
Mamografi
Meme USG
Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.
Kemik Yoğunluğu Ölçümü Özellikle menapoz sonrasında ve bazı ilaçların kullanımı ile ortayaçıkabilecek kemik erimesinin, kırıklara yol açmadan erken tanısındakullanılmaktadır.
Kardiyolojik İncelemeler
Eforlu EKG Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.
Laboratuvar İncelemeleri
Hemogram (Tam Kan Sayımı 19 Parametre) Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğerhastalığın tanısında kullanılır.
Sedimentasyon (ESR) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
AKŞ (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Total Kolesterol
Trigliserit
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterolmetabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibiamaçlarla kullanılır.
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
ALP (Alkalen Fosfataz)
Total Bilirubin
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılantestlerdir.
LDH (Laktat Dehidrogenaz) Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır.
Bun (Kan Üre Azotu)
Kreatinin
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Kalsiyum Total (CA) Kasılmaların araştırılmasında kullanılır.
Fosfor (P) Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinindeğerlendirilmesinde kullanılır.
ASO A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında vetakibinde kullanılır
CRP Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi riskölçümünde kullanılır.
RF İltihaplı Romatizmal hastalıkların araştırılmasında kullanılır.
TSH Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
FSH
E2
Yaniestradiol testleri özellikle bayanlarda doğurganlığın belirlenmesindeönemli yeri olan hormon tahlilleridir.
Bu testler adet'in(regl) 2. veya 3. günü yapılmalıdır.
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
TİT (Tam İdrar Tahlili) Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
GGK (Gaitada Gizli Kan) Sindirim sistemi, mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde vekanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
Vaginal Smear Testi (PAP Smear) Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulananyöntemdir.
HBsAg
Anti HBs
Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Muayeneler
Dahiliye Muayenesi
Kadın Doğum Muayenesi
Ağız ve Diş Sağlığı Kontrolü
Genel muayene ve sonuçların değerlendirilmesi

Standart Check Up

Radyolojik İncelemeler
Akciğer Grafisi (2 Yönlü) Kalp ve solunum sisteminindeğerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Batın USG Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenfbezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesindekullanılır.
Mamografi
Meme USG
Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.
Kemik Yoğunluğu Ölçümü Özellikle menapoz sonrasında ve bazı ilaçların kullanımı ile ortayaçıkabilecek kemik erimesinin, kırıklara yol açmadan erken tanısındakullanılmaktadır.
Kardiyolojik İncelemeler
Eforlu EKG Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.
Laboratuvar İncelemeleri
Hemogram (Tam Kan Sayımı 19 Parametre) Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğerhastalığın tanısında kullanılır.
Sedimentasyon (ESR) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
AKŞ (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Total Kolesterol
Trigliserit
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterolmetabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibiamaçlarla kullanılır.
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
ALP (Alkalen Fosfataz)
Total Bilirubin
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılantestlerdir.
LDH (Laktat Dehidrogenaz) Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır.
Bun (Kan Üre Azotu)
Kreatinin
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Kalsiyum Total (CA) Kasılmaların araştırılmasında kullanılır.
Fosfor (P) Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinindeğerlendirilmesinde kullanılır.
ASO A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında vetakibinde kullanılır
CRP Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi riskölçümünde kullanılır.
RF İltihaplı Romatizmal hastalıkların araştırılmasında kullanılır.
TSH Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
FSH
E2
Yaniestradiol testleri özellikle bayanlarda doğurganlığın belirlenmesindeönemli yeri olan hormon tahlilleridir.
Bu testler adet'in(regl) 2. veya 3. günü yapılmalıdır.
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
TİT (Tam İdrar Tahlili) Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
GGK (Gaitada Gizli Kan) Sindirim sistemi, mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde vekanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
Vaginal Smear Testi (PAP Smear) Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulananyöntemdir.
HBsAg
Anti HBs
Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Muayeneler
Dahiliye Muayenesi
Kadın Doğum Muayenesi
Ağız ve Diş Sağlığı Kontrolü
Genel muayene ve sonuçların değerlendirilmesi

Onkolojik Check Up Kadın

Radyolojik İncelemeler
Akciğer Grafisi (2 Yönlü) Kalp ve solunum sisteminindeğerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Batın USG Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenfbezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesindekullanılır.
Mamografi
Meme USG
Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.
Kemik Yoğunluğu Ölçümü Özellikle menapoz sonrasında ve bazı ilaçların kullanımı ile ortayaçıkabilecek kemik erimesinin, kırıklara yol açmadan erken tanısındakullanılmaktadır.
Kardiyolojik İncelemeler
Eforlu EKG Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.
Laboratuvar İncelemeleri
Hemogram (Tam Kan Sayımı 19 Parametre) Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğerhastalığın tanısında kullanılır.
Sedimentasyon (ESR) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
AKŞ (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Total Kolesterol
Trigliserit
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterolmetabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibiamaçlarla kullanılır.
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
ALP (Alkalen Fosfataz)
Total Bilirubin
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılantestlerdir.
LDH (Laktat Dehidrogenaz) Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır.
Bun (Kan Üre Azotu)
Kreatinin
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Kalsiyum Total (CA) Kasılmaların araştırılmasında kullanılır.
Fosfor (P) Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinindeğerlendirilmesinde kullanılır.
ASO A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında vetakibinde kullanılır
CRP Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi riskölçümünde kullanılır.
RF İltihaplı Romatizmal hastalıkların araştırılmasında kullanılır.
TSH Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
FSH
E2
Yaniestradiol testleri özellikle bayanlarda doğurganlığın belirlenmesindeönemli yeri olan hormon tahlilleridir.
Bu testler adet'in(regl) 2. veya 3. günü yapılmalıdır.
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
TİT (Tam İdrar Tahlili) Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
GGK (Gaitada Gizli Kan) Sindirim sistemi, mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde vekanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
Vaginal Smear Testi (PAP Smear) Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulananyöntemdir.
HBsAg
Anti HBs
Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Muayeneler
Dahiliye Muayenesi
Kadın Doğum Muayenesi
Ağız ve Diş Sağlığı Kontrolü
Genel muayene ve sonuçların değerlendirilmesi

Onkolojik Check Up Erkek

Radyolojik İncelemeler
Akciğer Grafisi (2 Yönlü) Kalp ve solunum sisteminindeğerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Batın USG Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenfbezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesindekullanılır.
Mamografi
Meme USG
Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.
Kemik Yoğunluğu Ölçümü Özellikle menapoz sonrasında ve bazı ilaçların kullanımı ile ortayaçıkabilecek kemik erimesinin, kırıklara yol açmadan erken tanısındakullanılmaktadır.
Kardiyolojik İncelemeler
Eforlu EKG Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.
Laboratuvar İncelemeleri
Hemogram (Tam Kan Sayımı 19 Parametre) Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğerhastalığın tanısında kullanılır.
Sedimentasyon (ESR) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
AKŞ (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Total Kolesterol
Trigliserit
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterolmetabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibiamaçlarla kullanılır.
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
ALP (Alkalen Fosfataz)
Total Bilirubin
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılantestlerdir.
LDH (Laktat Dehidrogenaz) Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır.
Bun (Kan Üre Azotu)
Kreatinin
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Kalsiyum Total (CA) Kasılmaların araştırılmasında kullanılır.
Fosfor (P) Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinindeğerlendirilmesinde kullanılır.
ASO A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında vetakibinde kullanılır
CRP Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi riskölçümünde kullanılır.
RF İltihaplı Romatizmal hastalıkların araştırılmasında kullanılır.
TSH Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
FSH
E2
Yaniestradiol testleri özellikle bayanlarda doğurganlığın belirlenmesindeönemli yeri olan hormon tahlilleridir.
Bu testler adet'in(regl) 2. veya 3. günü yapılmalıdır.
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
TİT (Tam İdrar Tahlili) Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
GGK (Gaitada Gizli Kan) Sindirim sistemi, mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde vekanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
Vaginal Smear Testi (PAP Smear) Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulananyöntemdir.
HBsAg
Anti HBs
Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Muayeneler
Dahiliye Muayenesi
Kadın Doğum Muayenesi
Ağız ve Diş Sağlığı Kontrolü
Genel muayene ve sonuçların değerlendirilmesi

Hipertansiyon Check Up

Radyolojik İncelemeler
Akciğer Grafisi (2 Yönlü) Kalp ve solunum sisteminindeğerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Batın USG Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenfbezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesindekullanılır.
Mamografi
Meme USG
Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.
Kemik Yoğunluğu Ölçümü Özellikle menapoz sonrasında ve bazı ilaçların kullanımı ile ortayaçıkabilecek kemik erimesinin, kırıklara yol açmadan erken tanısındakullanılmaktadır.
Kardiyolojik İncelemeler
Eforlu EKG Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.
Laboratuvar İncelemeleri
Hemogram (Tam Kan Sayımı 19 Parametre) Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğerhastalığın tanısında kullanılır.
Sedimentasyon (ESR) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
AKŞ (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Total Kolesterol
Trigliserit
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterolmetabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibiamaçlarla kullanılır.
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
ALP (Alkalen Fosfataz)
Total Bilirubin
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılantestlerdir.
LDH (Laktat Dehidrogenaz) Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır.
Bun (Kan Üre Azotu)
Kreatinin
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Kalsiyum Total (CA) Kasılmaların araştırılmasında kullanılır.
Fosfor (P) Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinindeğerlendirilmesinde kullanılır.
ASO A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında vetakibinde kullanılır
CRP Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi riskölçümünde kullanılır.
RF İltihaplı Romatizmal hastalıkların araştırılmasında kullanılır.
TSH Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
FSH
E2
Yaniestradiol testleri özellikle bayanlarda doğurganlığın belirlenmesindeönemli yeri olan hormon tahlilleridir.
Bu testler adet'in(regl) 2. veya 3. günü yapılmalıdır.
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
TİT (Tam İdrar Tahlili) Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
GGK (Gaitada Gizli Kan) Sindirim sistemi, mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde vekanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
Vaginal Smear Testi (PAP Smear) Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulananyöntemdir.
HBsAg
Anti HBs
Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Muayeneler
Dahiliye Muayenesi
Kadın Doğum Muayenesi
Ağız ve Diş Sağlığı Kontrolü
Genel muayene ve sonuçların değerlendirilmesi

Kişiye Özel Check Up

Radyolojik İncelemeler
Akciğer Grafisi (2 Yönlü) Kalp ve solunum sisteminindeğerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Batın USG Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenfbezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesindekullanılır.
Mamografi
Meme USG
Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.
Kemik Yoğunluğu Ölçümü Özellikle menapoz sonrasında ve bazı ilaçların kullanımı ile ortayaçıkabilecek kemik erimesinin, kırıklara yol açmadan erken tanısındakullanılmaktadır.
Kardiyolojik İncelemeler
Eforlu EKG Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.
Laboratuvar İncelemeleri
Hemogram (Tam Kan Sayımı 19 Parametre) Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğerhastalığın tanısında kullanılır.
Sedimentasyon (ESR) Vücutta genel bir hastalığın araştırılmasında kullanılır.
AKŞ (Açlık Kan Şekeri) Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
Total Kolesterol
Trigliserit
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterolmetabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibiamaçlarla kullanılır.
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
ALP (Alkalen Fosfataz)
Total Bilirubin
Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılantestlerdir.
LDH (Laktat Dehidrogenaz) Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır.
Bun (Kan Üre Azotu)
Kreatinin
Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
Ürik Asit Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Kalsiyum Total (CA) Kasılmaların araştırılmasında kullanılır.
Fosfor (P) Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinindeğerlendirilmesinde kullanılır.
ASO A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında vetakibinde kullanılır
CRP Kandaki enfeksiyonun ölçülmesinde kullanılan testtir. Kalp krizi riskölçümünde kullanılır.
RF İltihaplı Romatizmal hastalıkların araştırılmasında kullanılır.
TSH Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
FSH
E2
Yaniestradiol testleri özellikle bayanlarda doğurganlığın belirlenmesindeönemli yeri olan hormon tahlilleridir.
Bu testler adet'in(regl) 2. veya 3. günü yapılmalıdır.
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.
TİT (Tam İdrar Tahlili) Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
GGK (Gaitada Gizli Kan) Sindirim sistemi, mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde vekanserlerinin araştırmalarında kullanılır.
Vaginal Smear Testi (PAP Smear) Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulananyöntemdir.
HBsAg
Anti HBs
Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Muayeneler
Dahiliye Muayenesi
Kadın Doğum Muayenesi
Ağız ve Diş Sağlığı Kontrolü
Genel muayene ve sonuçların değerlendirilmesi
Back to Top