Biyokimya

Açlık kan şekeri
Tokluk kan şekeri
Oral glukoz tolerans testi
Fruktozamin
Hemoglobin A1C

Total kolesterol
Trigliserid
HDL kolesterol
LDL kolesterol
VLDL kolesterol
Total lipid
Lp(a)
Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B
Apo E genotip
Lipid elektroforezi

Demir
Demir bağlama kap.
Üre
Ürik asit
Kreatinin
Total protein
Albumin
Prealbümin
Mikroalbuminuri
Haptoblogin
Transferrin
Myoglobin
Fibrinojen
Seruloplazmin
Cryoglobulin
Üropepsinojen
Leptin
Endotelin
Taş analizi
Fenilketonüri
Dışkıda gizli kan

Kan Yağları
Total kolesterol
Trigliserid
HDL kolesterol
LDL kolesterol
VLDL kolesterol
Total lipid
LP(a)
Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B
Apo E genotip
Lipid elektroforezi

Elektrolitler
Na+
K+
Cl+
Kalsiyum
İyonize kalsiyum
Fosfor
İnorganik fosfor
Lityum
Fe++

Eser metaller
Altın
Antimon
Arsenik
Alüminyum
Bakır
Civa
Çinko
Krom
Kadmiyum
Kobalt
Nikel
Mangan
Molibden
Selenyum
Talyum

Metabolitler
17-Ketosteroid
17 OH Kortikosteroid
5 HİAA

Enzimler
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
GGT
ALP
ALP izoenzimleri
LDH
LDH izoenzimleri
Aldolaz
LAP
GLDH
HBDH
5’Nükleotidaz
Kolinesteraz
ACE
Dopamin Beta Hidroksilaz

Pankreas Enzimleri
Amilaz
Pankreas Amilaz
Lipaz
Pankreas elastaz I
Kimotripsin
Xylose
Safra asitleri

Kalp Kası Enzimleri
CK
CK-MB
CK-İzoenzimleri
Aldolaz
HBDH
Myoglobin
Troponin T
Homosistein

Eriritrosit Enzimleri
Glukoz 6 PDH
Pirüvat kinaz
Glutatyon redüktaz
Asetil kolinesteraz
Katelolaminler
Adrenalin
Noradrenalin
Dopamin
Metanefrin
Homovanilik asit
VMA

Biyokimya Testleri Öncesi Hastaların Dikkat Edeceği Konular

*Günlük biyolojik ritim, egzersiz, açlık, diyet, ilaç alınması veya sigara kullanılması birçok laboratuar tetkikini etkilemektedir. Kortizol, demir, vitamin B12, folat, TSH testlerinde günlük biyolojik değişkenlik çok belirgin olabilir. Bu nedenle, özellikle bu testler başta olmak üzere laboratuar tetkikleri için SABAH KAN VERİLMESİ önerilir.

*Fiziksel aktivitenin testler üzerine kısa ve uzun vadeli etkileri vardır. Egzersiz sonrası kısa süreli olarak laktat, CK, AST, LDH yükselir. Bu değişiklikler egzersiz sonlandırıldıktan kısa bir süre sonra normale döner. Egzersizin uzun süreli etkisi olarak CK, AST, LDH, plazma testesteronu, luteinizan hormonunu yükselttiği bilinmektedir. Bu nedenle tetkik için hastanemize gelmeden önce ağır ve zorlayıcı egzersizden kaçınılmalıdır, kan vermeden önce yarım saat kadar dinlenmiş olmanız önerilir.

*Kanda glikoz, trigliserid, kolesterol ve elektrolitler (sodyum, potasyum, klor) gibi testler için kan örneği 10 – 12 saatlik açlık sonrası alınmalıdır. Uzamış açlık değişik oranlarda bilirubin, trigliserid, glikoz düzeylerini değiştirmektedir. Et yenmesi plazma potasyumunu, trigliseridleri ve ALP enzimini yükseltir. Tüm bunlara ek olarak yemeklerden sonra kanda artan şilomikronlar serum veya plazmada bulanıklık yaparak ölçüm yapılan metotların yanlış sonuçlar vermesine neden olabilmektedir. Bazı gıdalar kan ve idrar test sonuçlarını etkilemektedir. Yüksek proteinli beslenme serumda üre, amonyak ve ürik asit değerlerini artırabilmektedir. Kan lipit paneli, folat, vitamin B12. magnezyum testleri için 12 saatlik açlık gerekmektedir.

*Genel olarak tüm testler için 10 – 12 SAATLİK AÇLIK sonrası kan verilmesi önerilmektedir.

*Alkol kullanımı plazma laktat, ürik asit ve trigliserid düzeylerini arttırabilmektedir.

*Birçok ilaç laboratuar testlerini değişik biçimlerde etkileyebilmektedir. Kullandığınız ilaçlar hakkında doktorunuzdan bilgi isteyiniz. Düzenli kullandığınız ilaçlar var ise, doktorunuz almamanızı söylemediği sürece kesinlikle günlük düzeninizi bozmaksızın ilaçlarınıza devam ediniz. Bu nedenle;

*Genel sağlık taraması laboratuar tetkikleri için 10 – 12 saatlik açlık sonrası sabah kan verilmesi

*Gece saat 21:00'den sonra su hariç hiçbir şey yenilip içilmemesi

*Düzenli kullanılan ilaçlar var ise kesilmeden önce doktora danışılması önerilir.

Ayrıca kanın hemolizli (kırmızı kan hücrelerinin parçalanmış olması) bulanık, (yüksek şilomikron düzeyi) ve ikterik (yüksek bilirubin düzeyi) olması laboratuarımızda yapılan tüm testlerin ölçümünü etkileyeceğinden sonuçların bu özellikler göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Back to Top