Androloji

Spermiogram
(Görsel stimülasyon ile)
Split spermiogram
(Makler kamerası ile sperm sayımı)
(Lökositler ayırıcı tanısında leucoscreen boyama
Retrograd ejekulat alınması

Fonksiyonel Testler
Akozin aktivitesi
Akridin oranj (Fertil sperm oranı)
HOS testi
(Sperm membran bütünlüğü testi)
Servikal mukus penetrasyon testi

Yıkama Tetkikleri
Sperm Washing
Swim up
Swim down
Percoll 2 katlı diskontinü
Glasswool filtrasyon

Sperm obstrüksiyonu için
Glukozidase
L-Karnitin
Morfolojide Özel Boyamalar
a) WHO’ya göre
b) Kruger (Diff Quick)
c) Kruger (Sperm-mac stain)
Nekrospermi için eosin ile vitalite testi

Erkekte İmmunolojik Testler
MAR testi
İmmunobead testi
ASA (Sperm antikor)

Sperm Hareketini araştırıcı özel ajanlar
Kalsiyum iyorofor
Pentoksifilin
Kafein
Sperm dondurma
(İnseminasyon ve kanser tedavisi amaçlı)
(Kryoprezervasyon)

Genetik Tanı
Trible Test
(Down sendromu ve NTD için)
Karyotip tayini
(Perifer kandan kromozon analizi)

Fluoresans in sitü Hibridizasyon
Trisomi 18 (Edwards Sendrom)
Trisomi 13 (Paetou sendrom)
Turner Sendrom (45, X)
Klinefelter Sendrom
YY Sendrom (47, XYY)

Mikrodelesyon Sendrom
Di-George Sendrom (HB)
Miler Dieker Sendrom (HB)
Smith Maganis Sendrom (HB)
Williams-Beuren Sendrom (HB)

Delesyon Sendrom
Cri-du chat sendrom
Wolf-Hirschhorn sendrom
Androjen reseptörgen
Azospermifaktörgeni
Chorea Huntington (H-D)
Konjenital bilateral
Aplasi vas deferens
Hemoglabinopathi
(Beta-globin-Gen)

Alzheimer
Apolip oprotein B-100
Genotipi
Apo E Genotipi

Myokardinfarkt
Angiotensin I Convert
Enzym Polymorphismus
Lösemi
Philadelphia chromosom
bcr-abl-region

Tümor
Li-Fraumeni sendrom
Tümorsupperror Gen P-53
Melanom
Tümor suppressor Gen P-16
Epitelyal Tümor
hLG-RNA (EB)

Androloji, esas olarak erkek üreme ve cinsel sağlığı ile ilgili sorunları ele almaktadır.

Androlojinin ilgi alanları

- Erkek kısırlığı (İnfertilite)
- Ereksiyon sorunları
- Cinsel isteksizlik
- Penisteki yapı/şekil bozuklukları
- Ejakülasyon (boşalma) bozuklukları
- Orgazm sorunları
- Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
- Varikosel( testislerde varisleşme)
- Prostat hastalıkları
- Yaşlanan erkek

Back to Top