Açık MR

Hastalıkların tanısında kullanılan radyolojik görüntüleme teknikleri teknolojinin de ilerlemesine paralel olarak her geçen gün hasta konforunu daha da artırıyor. Kilolu ve kapalı alan korkusu olan hastalar için tasarlanmış 70 cm çapındaki yeni Açık Emar (Manyetik Rezonans) cihazı ile de hastalar rahatlıkla emar çektirebiliyorlar.

Açık MR Sistemi Avantajları
- Kapalı alan korkusu yaşatmıyor,
- Kapalı sistemde rahat edemeyen hastalar tercih ediyor,
- Geniş omuz yapısı olan kişiler (örn. sporcular) bu yönteme başvuruyor,
- Acil müdahale gerektirecek hasta grubunda açık emar kullanılabiliyor,
- Aşırı kilolu hastalar (200 kg’a kadar)
- Çocuk hasta grubu

MR Hangi Hastalıkların Tanısı için Kullanılır?
Tümörlerin selim kitlelerden ayrımı için gerekli olan spektroskopi, erken dönem inmelerin tanısında diffüzyon ve perfüzyon görüntülemesi, kafa içi beyin omurilik sıvı artışında nedenlerin tespitinde BOS akım analizi, tümör, inme ve MS varlığında beyindeki beyaz cevher yollarının diffüzyon tensör görüntüleme (DTI) ile ortaya konması yapılan işlemler arasındadır. Ayrıca tümör cerrahisi uygulanacak hastalarda beyindeki hareket, konuşma, duyma merkezleri gibi fonksiyon gören alanların korunmasına yönelik fonksiyonel görüntüleme (fMRI), vücuttaki damarsal yapıların görüntülenmesi için MR anjiyografiler, meme kitlelerinin tümoral niteliklerinin belirlenmesinde meme MR, MR kolanjiyografi tetkiki ile safra yollarının tıkanıklıklarında sebebin ortaya konması bu cihazla mümkün olabilmektedir. Ayrıca ortopedik problemi olan hastalarda kıkırdak harabiyetinin derecesi kıkırdak kanlanma teknikleri ile ortaya konabilmektedir.

Back to Top